Algemene Informatie

Het Zuid Limburgs Federatiefeest, afgekort tot ZLF, is na het OLS, de grootste culturele activiteit in de provincie Limburg.

In 1949 hebben zich een 3-tal zuidelijke schuttersbonden, te weten de RK Zuid-Limburgse Schuttersbond, Bond St. Gerardus en de Bond Eendracht Born-Echt, samen gepakt om het culturele schuttersgebeuren in Zuid-Limburg als ZLF extra onder de aandacht te brengen.

Het schutterijwezen heeft de afgelopen decennia een prominente plaats ingenomen op sociaal-cultureel gebied binnen de Provincie Limburg. Daarnaast vormen schutterijen in met name de plattelandsgebieden een onmiskenbare schakel in het dagelijkse maatschappelijke leven. Van oudsher hebben schutterijen een maatschappelijke functie en hebben ook vanuit de historie gezien, een specifieke rol in het zuiden van ons land en met name in de Provincie Limburg. Een rol die nog steeds aanwezig is een waaraan de schutterijen graag vorm en inhoud geven. Het ZLF als evenement  draagt hier ook haar steentje aan bij. Daar waar het OLS als grootste culturele activiteit wordt aangemerkt, wordt het ZLF, ook wel als “mini OLS” betiteld, als het meest gezellige en intieme culturele activiteit aangemerkt. Een ander verschil is dat daar waar het OLS gewonnen wordt door middel van de schietwedstrijd, wordt het ZLF dan ook beslist door een combinatie van de schietwedstrijd, de optocht en het defilé. Dit is tevens de hoofdreden van de totstandkoming van het ZLF. De schutterijen die zijn aangesloten bij het ZLF, zullen allen, zonder enigerlei uitzondering, er alles aan doen, om deze Limburgse culturele identiteit te waarborgen en te continueren. Dat dit geen gemakkelijke opgave is moge duidelijk zijn, maar de ambitie van de schutterijen biedt voldoende houvast om deze activiteit ook in de toekomst voor Limburg, haar inwoners en de vele bezoekers, te waarborgen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb